SİVASLISOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIF BAŞKANLIĞINDAN
ARAÇ SATIŞ İLANI
SATIŞI YAPILACAK ARACIN
SIRA NO
CİNSİ
MARKASI
MODEL YILI
PLAKA NO
TİPİ
ŞASE NO
YAKIT TÜRÜ
BULUNDUĞU YER
TAHMİNİ BEDELİ(TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
ARACIN DURUMU
1
Kamyonet
Nissan
2006
64 SA 007
PİCK UP 4X4
JN1CPUD22U0140548
DİZEL
Sivaslı
Kaymakamlığı
25.000,00
5.000,00
22.02.2019
10:00
Kullanılabilir.
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen aracın 2886 sayılı DevletİhaleKanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yazılı tarih ve saatte Sivaslı KaymakamlığıToplantı Salonutoplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
2-Satışa çıkarılan AraçSivaslı Kaymakamlığı garajında bulunmaktadır. Aracı görmek isteyenler mesai saatleri içinde vakfımıza müracaat edip görevli kurum personeli refakatinde aracı görebilir.  
3-İhaleye katılacakların ihale geçici teminat bedelini ve şartname bedeli karşılığını Ziraat Bankası Sivaslı Şubesi Nezdinde bulunan TR300001000536311702865001IbanNo’lu hesaba yatıracaklardır.
4- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu,
b) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge,
c)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı,
5- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Sivaslı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir.
6- Satışı yapılacak aracın geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir.
7- Satışı yapılacak aracın satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek olup, satış bedelleri üzerinden alınacak her türlü %18 KDV, vergi, resim, harç, katkı payı vb. giderler alıcıya aittir.
8-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
9-İhaleye katılmak isteyen istekliler, istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde önce ihale komisyonuna teslim edilecektir.
10- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir
11- İdare,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Ayrıca, ihale ile ilgili Tel: 0 276 618 31 69nolu telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
İLAN OLUNUR